Acasa

COOPID – Sistem Cooperativ de Management al Identității Digitale – proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


TGS SOFTWARE SRL în parteneriat cu Ingenios SRL, a derulat începând cu 28.06.2017, pentru o perioadă de 24 de luni, proiectul cu titlul COOPID – Sistem Cooperativ de Management al Identității digitale”, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Valoarea totală a proiectului a fost de 4.825.730,48 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă fiind de 3.674.729,50 lei, din care 2.939.783,60 lei din FEDR și 734.945,90 lei din bugetul național.

          CoopId a avut ca scop crearea unui sistem colaborativ între bănci, comercianți și autoritățile publice, care să ofere servicii noi utilizatorilor individuali (fie din postura de clienți ai magazinelor online, fie din postura de contribuabili la bugetele de stat și locale) și simplificarea accesării platformelor online.

Proiectul propus a răspuns obiectivului general al Programului Operațional Competitivitate, care urmărește să contribuie la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare. Astfel, prin realizarea activităților inovative propuse în cadrul proiectului, TGS Software nu numai că și-a îmbunătățit capacitățile de cercetare – dezvoltare și inovare, dar și-a mărit portofoliul de produse inovative bazate pe TIC, ceea ce a condus la o creștere a productivității companiei pe termen mediu și lung.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro