BI PRO

Modulul Raportări
Ajută la extragerea, procesarea, consolidarea și analiza datelor din sistemul CORE (și eventuale sisteme adiacente), dar și la generarea Raportărilor Statutare* (statistice, prudențiale, referitoare la spălarea banilor, de management), în conformitate cu cerințele Băncii Naționale a României, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor , Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Raportare FATCA
Raportare CRS

* Lista completă a rapoartelor se regăsește la finalul paginii

Modulul Administrare Popriri
Asigură gestionarea integrală a fluxului de Popriri.

Modul Document Management
Reprezintă o soluție completă de document management, ce asigură controlul și organizarea documentelor în întreaga companie.

Administrare Credite
Administrare Garanții
Bază de date centralizată cu specimenele de semnătură și documentele de identitate ale clienților
Administrarea numerarului și a transporturilor de valori
Trade Finance
Administrarea documentelor prin Registratură
Administrarea magaziei și a obiectelor de inventar

Listă rapoarte Statutare

Raportari statistice conform regulamentului BNR 4/2014
Bilantul monetar (STM171)
Ratele medii ale dobanzii (STM231)
Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari, neguvernamentali (STM150)
Balanta de plati (BOP 180)
Operatiuni efectuate de clientii rezidenti ai institutiilor de credit (formulare DIE / DPE) (BOP 190)
Schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (BOP 240)
Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara (PVL 110)
Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata monetara interbancara (PMI 120)
Raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (PMI 590)
Raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-uri valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere (PVL 600)
Raportarea privind plati, instrumente de plata, sisteme de plati, sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (BLUE BOOK)
Raportarea tranzactiilor efectuate prin conturi de corespondent (SPD 630)
Situaţia debitorilor persoane juridice şi fizice fără număr RDPE (DEX 220)
Valoarea rămasă a monedei electronice emise (SPE 271)
Raportare privind operaţiunile cu instrumente de plată electronica (SPE 272)

Raportarea deținerii titlurilor de valoare

Situatii financiare FINREP la nivel individual

Situații FINREP la nivel individual – pentru sucursalele bancilor din strainatate

Raportări privind lichiditatea
Potrivit Ordinului BNR 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate
LCR NSFR (Rata de acoperire a lichidității și Rata de finanțare pe termen lung) potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012

Alte raportări
COREP
Expuneri mari
Indicatori bilanțieri stress test (ASF 620)
Biroul de credit
CRC – Centrala Riscului de Credit
Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii (SPM130)
Datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere (SPM 135)
Situația zilnică a soldului caselor de circulație ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului (ETC 350)
Situația lunară a soldului caselor de circulație ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului (ETC 340)
Clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și ajustările prudențiale de valoare aferente acestora
Salariați, salarii, unități teritoriale (RPS 550)
Situația creditelor și angajamentelor asumate în numele clienților garantate de societăți de asigurare/ reasigurare (RPS570)
Raportarea tranzacțiilor cu numerar și a tranzacțiilor externe mai mari de 15.000 euro către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor
Situația conturilor închise/deschise către Ministerul Finanțelor Publice
Lichiditatea imediată și plasamentele efectuate de către instituția de credit
Surse atrase de pe piața externa
Soldul creditelor externalizate
Situația privind creditele acordate persoanelor fizice și juridice, afectate de restanțe
Situația creditelor retail și a litigiilor în curs
Situații financiare anuale (10, 20, 30, 50, etc)
Situații financiare semestriale (10, 20, 30, 50, etc)
Cercetare statistică privind investițiile străine de portofoliu
Cercetare statistică privind investițiile străine directe
Balanța cu 4 egalități
Gradul de utilizare a instrumentului Transfer Credit SEPA
Situația cu numarul tranzacțiilor de debitare directă de tip SEPA și cel de tip non-SEPA
Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat (Formularul 100)
Declarație privind impozitul pe profit (Formularul 101)
Declarație informativa privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiar de venit (Formular 205)
Decont de taxa pe valoare adaugată (Formular 300)
Declarație recapitulativă privind livrarile/achizițiile/prestările intracomunitare (Formular 390)
Declarație informativă privind livrările/prestările si achizițiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)
Declarație informativă privind veniturile din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate (Formular 400)
Declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit
Declarație privind sediile secundare
Statistica energiei
Cercetare statistică integrată asupra activității de cercetare-dezvoltare și inovării în intreprinderi
Cheltuieli cu deplasările
Ancheta structurală
Investiții nete pe surse de finanțare și elemente de strucutră (mijloace fixe)
Declarație statistică intrastat privind schimbul de bunuri intre Romania și alte state membre ale Uniunii Europene
Registre de contabilitate obligatorii conform Ordinului BNR 27/2010
Registrul jurnal
Jurnalul operațiunilor
Recapitulația pe conturi a jurnalelor operațiunilor
Registrul inventar
Cartea mare