Modulul AML

Modulul AML dezvoltat de echipa noastră este o soluție software modulară pentru domeniul financiar bancar, care integrează și optimizează procesele, fluxurile și activitățile operaționale și financiare specifice băncilor și instituțiilor financiare nebancare. Soluția captează și consultă informațiile în mod rapid, prin informatizarea întregului parcurs al unei alerte privind riscul asociat unui titular de cont, acoperind toate etapele, de la culegerea de informații, clasificarea lui, raportarea informațiilor, blocarea sau păstrarea în liste de atenționare.
CoopID AML identifică și surprinde tipologia cazurilor de spălare de bani pentru a crește capacitatea sa de a detecta și de a preveni evenimente similare. Este un sistem fiabil bazat pe tehnologii moderne ce permit un grad ridicat de disponibilitate a sistemului conform exigențelor domeniului financiar bancar. Asigură exportul datelor colectate la nivel de tranzacție și/sau titular de cont pe care instituțiile financiare le transmit zilnic/săptămânal/lunar către autoritățile statului în formatele cerute și este capabil să extragă fișiere de raportare de tip .xml.dbf și .xlsx conform specificațiilor.

Funcțiile modulului AML

Modulul îndeplinește următoarele funcții:

 • Funcție de colectare a informațiilor: are rolul de a colecta informații despre clienti, reprezentantii și beneficiarii lor reali, precum și informații referitoare la conturile deținute de aceștia și tranzacțiile efectuate. Sistemul pune la dispoziție două tipuri de încărcare:
  • Încărcarea informaților despre un client și verificarea lui la momentul deschiderii lui
  • Încărcarea informațiilor pentru unul sau mai mulți clienți, conturi, sau tranzacții sub formă de fișiere
 • Funcția de analiză a informațiilor primite: procesează informațiile primite în funcție de criteriile de analiză stabilite și furnizează o clasificare a clienților și tranzacțiilor. Procesarea informațiilor primite se face periodic în funcție de perioadele stabilite prin parametrizare pentru reverificarea clienților sau zilnic pentru clienți noi și tranzacțiile zilei încheiate
 • Funcția de informare: pentru clienții sau tranzacțiile cu grad de risc mare se vor genera „alerte” prin care utilizatorii sistemului sunt informați de apariția unor astfel de cazuri și care vor trebui să confirme / rejecteze și să închidă alerta
 • Funcția de actualizare criterii de analiză: reprezintă funcționalitatea prin care se pot actualiza listele configurate in sistem
 • Parametrizarea aplicației: mecanisme prin care se pot actualiza și introduce noi criterii de verificat
 • Monitorizare: pune la dispoziție rapoarte prin care se pot vizualiza situația unuia sau mai mulți clienți și asocierile dintre ei:
  • Tranzacții
  • Clienți monitorizați (risc mediu și mare)
  • Istoricul alertelor pentru un anumit client 

Sistemul pune la dispoziție

 • mecanisme de informare a utilizatorilor din front-office responsabili de executarea tranzacției/operațiunii identificate ca posibil risc;
 • mecanisme de informare a utilizatorilor din back-office responsabili de analiza cazului identificat ca posibil risc;
 • mecanisme pentru titularii de cont în așteptare, până la finalizarea analizei asupra cazului identificat ca posibil risc.

Managementul Listelor:

“Liste de sanctiuni” – care va conține următoarele sub liste:

 • Lista ONU
 • Lista OFAC
 • Lista UE
 • Lista Națională (RM)
 • Lista Țărilor cu risc inalt.
 • Etc.

“Alte liste” – care va conține următoarele sub liste:

 • Lista Persoanelor expuse politic
 • Lista Persoanelor Afiliate
 • Lista proprie (clienți clasificati ca inacceptabili)
 • Etc.

“White List” – va conține persoane (excepții) față de care nu se aplică monitorizarea fiind analizati si acceptati.