Modulul Raportari

Ce este Modulul Raportari?

Modulul cuprinde totalitatea raportelor organizate in functie de modulul sau departamentul caruia se adreseaza si care vor asigura un mod interactiv si usor de access la informatiile stocate in baza de date. Rapoartele definite in sistem pot fi persoalizate de utilizator in functie de nevoile specifice.

Acest modul beneficiaza de urmatoarele premise importante:

 • Actualizarea online/timp real a informatiilor contabile si reflectarea in nucleul contabil a oricarei tranzactii (prin trecerea prin pasii de introducere si confirmare) facute in departamentele operative ale institutiei financiare.
 • Stocarea detaliilor extra-contabile (maturitati, procente de dobanda) pentru fiecare produs in parte.

Pornind de la aceste date, zona pentru rapoarte de management ofera un set standard de rapoarte centralizatoare, precum si posibilitatea definirii de catre administratorul aplicatiei a diverselor moduri de sumarizare a informatiei pentru a dezvolta acest set standard de rapoarte.

Setul de rapoarte standard ofera posibilitatea unei analize multidimensionale:

 • Orientata catre activitatea clientilor institutiilor financiare.
 • Orientata catre activitatea centrelor de profit ale institutiilor financiare.
 • Orientata catre parametrii de performanta specifici institutiilor financiare.

De asemenea, modulul Raportare furnizeaza rapoartele complete solicitate de Banca Nationala a Romania si alte autoritati in structurile si formatele cerute de autoritatea de reglementare. BI PRO acopera functionalitatile pe intregul ciclu de productie pentru rapoartele BNR si alte autoritati pornind de la incarcarea datelor primare de la sisteme externe la transformarea, prelucrarea, validarea si formatarea rapoartelor de iesire.Astfel, luand in considerare faptul ca activitatea de raportare presupune un volum mare de prelucrare a datelor si a datelor primare implicate in rapoarte si care pot exista pe diferite masini, platforme sau aplicatii.

Generarea unui raport in cursul zilei ar putea afecta mediul de productie si, totodata, ar putea produce opririle ale sistemelor de productie. Utilizatorii care genereaza raportul au nevoie de o mare flexibilitate pentru analiza datelor, de efectuarea de ajustari si de scenarii posibile, insa flexibilitatea lor poate fi limitata din cauza nevoilor de protectie a datelor primare.

Asadar, pentru a face fata acestei situatii, BI-PRO ofera:
• O segregare intre productia si mediul de raportare, cu scopul de a minimiza interactiunea dintre procesele legate de raportare si operatiunile de zi cu zi.
• O platforma flexibila si puternica pentru prelucrarea datelor, pentru generarea de rapoarte, pentru gestionarea proceselor si pentru monitorizare, cu o interfata simpla care ofera functionalitatea completa si capacitatea de a furniza informatii utile utilizatorilor care pot face ajustari sau alte validari asupra datelor de raportare suplimentare.

Care sunt raporarile de care dispune Modulul Raportare?

Modulul Raportare dispune de urmatoarele raportari:

 • Lista de raportari pentru institutii bancare:
  • Raportari statistice cf regulamentului BNR 4/2014:
   • Bilantul monetar (STM171)
   • Ratele medii ale dobanzii (STM231)
   • Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari, neguvernamentali (STM150)
   • Balanta de plati (BOP 180)
   • Operatiuni efectuate de clientii rezidenti ai institutiilor de credit (formulare DIE / DPE) (BOP 190)
   • Schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (BOP 240)
   • Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara (PVL 110)
   • Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata monetara interbancara (PMI 120)
   • Raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (PMI 590)
   • Raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-uri valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere (PVL 600)
   • Raportarea privind plati, instrumente de plata, sisteme de plati, sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (BLUE BOOK)
   • Raportarea tranzactiilor efectuate prin conturi de corespondent (SPD 630)
   • Situaţia debitorilor persoane juridice şi fizice fără număr RDPE (DEX 220)
   • Valoarea rămasă a monedei electronice emise (SPE 271)
   • Raportare privind operaţiunile cu instrumente de plată electronica (SPE 272)
   • Raportarea detinerii titlurilor de valoare
   • FINREP lunar/trimestrial/semestrial/anual
  • Raportari privind lichiditatea:
   • Raportarea indicatorului de lichiditate potrivit Ordinului BNR 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate.
   • LCR NSFR (Rata de acoperire a lichiditatii si Rata de finantare pe termen lung) potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012
  • Raportai ONPCSB:
   • Raportarea tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe catre ONPCSB
  • Raportare la biroul de credit:
   • Modul de interogare si raportare credit nou/actualizat/sters la Biroul de credite in timp real prin intermediul unor interfete de conectare la API-urile puse la dispozitie de Biroul de Credit.
  • Alte raportari:
   • COREP
   • Expuneri mari
   • Indicatori bilantieri stress test (ASF 620)
   • CRC
   • Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii (SPM130)
   • Datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobanzilor la vedere (SPM 135)
   • Situatia zilnica a soldului caselor de circulatie ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului (ETC 350)
   • Situatia lunara a soldului caselor de circulatie ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului (ETC 340)
   • Clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi ajustările prudenţiale de valoare aferente acestora
   • Salariaţi, salarii, unităţi teritoriale (RPS 550)
   • Situaţia creditelor şi angajamentelor asumate în numele clienţilor garantate de societăţi de asigurare/ reasigurare (RPS570)
   • Raportarea tranzactiilor cu numerar si a tranzactiilor externe mai mari de 15.000 euro catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor
   • Situatia conturilor inchise/deschise catre Ministerul finantelor Publice
  • A.N.A.F.:
   • Declaratia 300 -decont de taxa pe valoarea adaugata
   • Declaratia 394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
   • Declaratia 390 – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare
   • Common Reporting Standard (CRS)
   • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
 • Lista de raportari pentru institutii nebancare:
  • Raportari B.N.R.:
   • Raporati lunare:
    • CRC – Raportarea lunara la Centrala Riscului de Credit
   • Raportari trimestriale:
    • Situatia activelor si pasivelor bilantiere existente in sold
    • Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul Special
    • Formular de calcul si raportare a nivelului fondurilor proprii
    • Raportarea expunerilor mari si a expunerii agregate si Structura grupurilor reprezentand „un singur debitor” şi/sau „persoane aflate in relatii speciale” faţă de care instituţia financiară nebancară înregistrează expuneri mari
    • Situatia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciilede plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora specifice de risc de credit
    • Situatia litigiilor in curs, izvorâte din relaţiile contractuale dintre instituţia financiară nebancară, în calitate de profesionist şi consumatori (definiţi la art. 4 alin. (1) lit. a) din Directiva 2013/11/UE  privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum)
    • Formular de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din regulament
    • Situatii financiare periodice (5000
    • Investitii straine directe – institutii de credit si institutii financiare nebancare
    • Surse atrase de pe piata externa, atat de la institutii financiare, cat si de la alti creditori, existente in sold la finele fiecarei luni.
   • Raportari semestriale:
    • Raportarea contabila semestriala:
     • Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
     • Contul de profit si pierdere
     • Date informative
   • Raportari anuale
    • Situatii financiare anuale:
     • Bilant
     • Contul de profit si pierdere
     • Fluxuri de trezorerie prin metoda directa si/sau prin metoda indirecta
     • Capitaluri propria
     • Date informative
     • Situatia activelor imobilizate
  • Raportari A.N.A.F.:
   • Declaratii lunare/trimestriale:
    • Declaratia 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 2227/2019
    • Declaratia 390 – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare  – conform OPANAF nr. 705/11.03.2020
    • Declaratia 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform  OPANAF 3281/2020
   • Declaratii anuale:
    • Declaratia anuala 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 48/11.01.2019
    • Declaratia anuala 207 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, conform OPANAF 48/11.01.2019
 • Lista raportari BNR pentru institutiile de plata:
  • Raportari contabile si prudentiale:
   • Formularul de calcul şi raportare a fondurilor proprii.
   • Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.
   • Raportarea contabilă semestrială.
   • Elemente din bilanţ şi contul de profit şi pierdere (anexa nr. 5)  potrivit Regulamentul BNR nr. 5/2019 instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   • Situații financiare anuale pentru instituţiile de plată, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată.
  • Statistica privind platile:
   • SPBN
   • BOP240

Care sunt caracteristicile Modului de Raportare?

Modulul Raportare are urmatoarele caracteristici:
• Obtinerea in mod automat a unui set complet de rapoarte BNR si alte autoritati in mai multe formate de iesire, inclusiv Excel, CSV, XBLR, XML, txt, pdf, dbf.
• Structuri de date flexibile care permit clasificari si grupari care sunt utile in colectarea tuturor informatiilor pentru BNR si alte autoritati
• Validarea si verificarea incrucisata a datelor in conformitate cu schemele de validare furnizate de BNR sau cu schema de validare proprie ale institutiei financiare.
• Motorul de generare al rapoartelor BNR si alte autoritati este configurabil, astfel incat, pornind de la varianta instalata, administratorul aplicatiei poate opera modificari in orice moment si cu nici un efort de programare.
• Audit pentru toate activitatile.