BI PRO


Modul Raportări
Ajută la extragerea, procesarea, consolidarea și analiza datelor din sistemul CORE (și eventuale sisteme adiacente), dar și la generare Raportărilor Statutare* (statistice, prudențiale, referitoare la spălarea banilor, de management), în conformitate cu cerințele Băncii Naționale a României, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

* Lista completă a rapoartelor se regăsește la finalul paginii

Modul Cash Flow
Cash-flow operațional: prezintă informațiile centralizate, la o anumită dată, despre scadențele creditelor, scadențele împrumuturilor acționari, numerarul existent în casierii (soldul contului ‘’Casa” ), solicitările de credite, diversele scadențe de plăți și încasări (chirii, asigurări etc.)
Cash flow în perioada: extrage aceleași informații ca și cel operațional, dar pe o perioadă selectată
Extrase de cont: încărcarea extraselelor de cont de la bănci, sub forma de fișier, cu generarea de note contabile
Scadențe diverse: gestionarea scadențelor diverselor plăți/încasări (chirii, asigurări, roviniete)
Scadențe împrumuturi: sunt încărcate fișierele excel care conțin date referitoare la împrumuturile de refinanțare, data și suma scadentă formată din principal și dobândă, pe tipuri de valute

Modul Document Management
Reprezintă o soluție completă de document management, ce asigură controlul și organizarea documentelor în întreaga companie

Rapoarte aplicabile instituțiilor financiare nebancare din România

 • Raportarea activelor și pasivelor bilanțiere (Bilanțul monetar cf. Regulamentului BNR 4/2014)
 • Situații financiare anuale (Bilanț, Contul de profit și pierdere, Fluxuri de trezorerie, Capitaluri proprii cf. Ordinului BNR 6/2015)
 • Situații financiare periodice (5000 cf. Ordinului BNR 28/2011)
 • Situația expunerilor IFN (Expunerile mari cf. Regulamentului BNR 20/2009)
 • Raportarea nivelului fondurilor proprii (cf. Regulamentului BNR 20/2009)
 • Surse atrase de pe piața externă
 • Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special (cf. Regulamentului BNR 20/2009)
 • Situaţia clasificării expunerilor din credite, înregistrate faţă de debitorii din afara instituţiilor de credit, precum şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit (cf. Ordinului BNR 4/2012)
 • BOP 240 – Raportarea statistică la BNR privind schimbul valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice (cf. Regulamentului BNR 4/2014)
 • Raportarea tranzacțiilor cu numerar și a tranzacțiilor externe mai mari de 15.000 euro către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălarii banilor
 • Raportarea către Centrala Riscului de Credit (cf. Regulamentului BNR 2/2012)