FINREP este un cadru standardizat de raportare financiara, utilizat de autoritatile de supraveghere prudentiala din Uniunea Europeana, si care asigura comparabilitatea informatiilor financiare raportate autoritatilor de supraveghere de institutiile de credit.

Sucursalele bancilor din strainatate sunt obligate (conform Ordinul BNR 6/2014, cu modificările și completările ulterioare prin Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016) sa raporteze si urmatoarele:

F 1 – Bilant [situatia pozitiei financiare]
F 2 – Contul de profit sau pierdere
F 3 – Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire
F 4 – Informatiile privind expunerile performante si neperformante
F 5 – Alte informatii

Regulile de validare BNR aferente raportului XML “Situații FINREP la nivel individual – pentru sucursalele bancilor din strainatate”, pot fi descarcate de aici.

Un exemplu de raport “Situații FINREP la nivel individual – pentru sucursalele bancilor din strainatate (RFC415-03)”, poate fi descarcat de aici.