1. Scurta descriere

Regulamentul BNR 4/2014 (cu modificările și completările ulterioare  prin Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016) obliga institutiile de credit se raporteze date conform machetelor din anexele 2, 3, 4, 5 grupate pe valute (RON, EUR, USD), pentru ultima zi a lunii la care se referă raportarea.

Fiecare celula (intersectie rand-coloana) din machetele din norma are asociat un cod unic, format din 5 caractere (cifre), dupa algoritmul: primul caracter reprezinta numarul anexei la norma (2,3,4 sau 5); urmatoarele 3 caractere reprezinta numarul liniei din macheta din anexa (ex. 001,002,…,022,…,100 etc.); ultimul caracter reprezinta numarul coloanei (1,2,3,4,5 sau 6). Codurile celulelor (precum si modul de numerotare a liniilor si a coloanelor) vor fi puse la dispozitia IC in documentatia specifica raportarii STM231, intr-un fisier Excel.

In mesajul XML, pentru fiecare celula din machetele din anexe, se vor raporta perechi de tip cod – valoare.

Intervalul de transmitere: 1 – 17 din luna urmatoare lunii la care se refera datele. In cazul in care data limita (17) este o zi nebancara, datele se vor transmite pana cel mai tarziu in ultima zi bancara anterioara acesteia.

  1. Fisiere utile

Schema de validare XSD, aferenta mesajului “STM231”, poate fi descarcata de aici.

Regulile de validare BNR aferente raportului XML “Ratele medii ale dobanzii (STM231)”, pot fi descarcate de aici.

Un exemplu de raport “Ratele medii ale dobanzii (STM231)”, poate fi descarcat de aici.