Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara (PVL 110)

Scurta descriere Raportul „PVL110” reprezinta tranzactiile efectuate pe piata valutara interbancara. Mesajul de „PVL110V-01” reprezintă mesajul de raportare specific raportarii PVL 110 si cuprinde totalitatea tranzactiilor valutare, efectuate in ziua pentru care se face raportarea, tranzactii intre banci si clienti si intre banci si banci, de tipul valuta contra valuta. Mesajul de „PVL110L-01” reprezintă mesajul […]

Schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (BOP 240)

Scurta descriere Mesajul „BOP240-01” cuprinde operatiunile si tranzactiile efectuate intr-o luna; data de referinta a mesajului XML (campul RefDate din header-ul mesajului XML) este ultima zi a lunii pentru care se raporteaza datele. Intervalul de transmitere: prima decada a lunii urmatoare. Mesajul XML contine 2 blocuri: Operations si Transactions. Blocul Operations contine 3 blocuri: EUR […]

Operatiuni efectuate de clientii rezidenti ai institutiilor de credit (formulare DIE / DPE) (BOP 190)

Scurta descriere Raportul „BOP190-01” cuprinde operatiunile de tip DIE si DPE efectuate intr-o decada; data de referinta a mesajului XML (campul RefDate din header-ul mesajului XML) este ultima zi a decadei (ex. 2007-01-10, 2007-01-20, 2007-01-31). Intervalul de transmitere: pentru decada 1: in decada a 3-a a lunii respective; pentru decada 2: in decada 1 a […]

Balanta de plati (BOP 180)

Scurta descriere Mesajul „BOP180-01” reprezintă mesajul de raportare pentru raportarea lunara BOP 180 – Balanta de plati – operatiuni efectuate de institutiile de credit, in nume si cont propriu. Termen de raportare: ziua de 20 a lunii urmatoare perioadei de referinta. Fisiere utile Schema de validare XSD, aferenta mesajului “BOP 180”, poate fi descarcata de […]

Raportul Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari, neguvernamentali (STM150)

Scurta descriere In mesajul „STM150-01” se raporteaza de catre institutiile de credit, date ce se refera la credite, disponibilităţi la vedere, depozite la termen, depozite rambursabile după notificare si imprumuturi din operaţiuni repo existente in sold la sfarsitul lunii de raportare, defalcate pe judete. Intervalul de transmitere: 20 zile de la sfarsitul lunii pentru care […]

Raportul Ratele medii ale dobanzii (STM231)

Scurta descriere Regulamentul BNR 4/2014 (cu modificările și completările ulterioare  prin Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016) obliga institutiile de credit se raporteze date conform machetelor din anexele 2, 3, 4, 5 grupate pe valute (RON, EUR, USD), pentru ultima zi a lunii la care se referă raportarea. Fiecare celula (intersectie rand-coloana) din machetele din […]

Raportul Bilantul monetar (STM171)

Scurta descriere Conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr 4/2014 (cu modificările și completările ulterioare  prin Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016), entitatile raportoare care participa la raportarea Bilantului monetar sunt institutiile de credit rezidente (IC), societatile de investitii autoadministrate si societatile de administrare a investitiilor care administreaza fonduri de piata monetara (SAI) si institutiile emitente de moneda […]

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

Regulament nr. 4 din 31.iul.2014 Monitorul Oficial, Partea I 602 13.aug.2014 Intrare în vigoare la 13.aug.2014 Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări […]