Situații FINREP la nivel individual – pentru sucursalele bancilor din strainatate

FINREP este un cadru standardizat de raportare financiara, utilizat de autoritatile de supraveghere prudentiala din Uniunea Europeana, si care asigura comparabilitatea informatiilor financiare raportate autoritatilor de supraveghere de institutiile de credit. Sucursalele bancilor din strainatate sunt obligate (conform Ordinul BNR 6/2014, cu modificările și completările ulterioare prin Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016) sa raporteze si […]

Situatii financiare FINREP la nivel individual

FINREP este un cadru standardizat de raportare financiara, utilizat de autoritatile de supraveghere prudentiala din Uniunea Europeana, si care asigura comparabilitatea informatiilor financiare raportate autoritatilor de supraveghere de institutiile de credit. Raportarea se face conform Ordinului BNR nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de […]

Raportarea privind plati, instrumente de plata, sisteme de plati, sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (BLUE BOOK)

Scurta descriere In raportul privind platile, instrumente de plata, sisteme de plati, sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (BLUE BOOK – SPD 276-02) se raporteaza date conform conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr 4/2014 (cu modificările și completările ulterioare  prin Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016) data de referinta fiind ultima zi calendaristica a semestrului […]

Raportare privind operaţiunile cu instrumente de plată electronica (SPE 272)

Scurta descriere Raportul contine date conform anexei XII.1-XII.4 (doar indicatorii 12.1-22.4.1 si 36), data de referinta fiind ultima zi calendaristica a trimestrului pentru care se raporteaza datele. Termenul limita de transmitere a raportarii:. ziua a 15-a din luna următoare a trimestrului pentru care se raportează Mesajul este format din urmatoarele blocuri optionale corespunzatoare urmatoarelor tabele […]

Valoarea rămasă a monedei electronice emise (SPE 271)

Scurta descriere Raportul contine date despre valoarea ramasa a monedei electronice. Vor raporta doar institutiile de credit emitente de moneda electronica. Atat pentru ‘Valoarea ramasa a monedei electronice emise pe card cu functie de moneda electronica’, cat si pentru ‘Valoarea ramasa a monedei electronice emise prin soft’, se va raporta, in masura in care exista […]

Situaţia debitorilor persoane juridice şi fizice fără număr RDPE (DEX 220)

Scurta descriere Raportul prezinta situatia debitorilor persoane juridice si fizice fara numar RDPE. Mesajul „DEX220-01” cuprinde valori trimestriale ale indicatorului DEX101. Aceste informatii se refera la perioadele 1 Ianuarie – 31 Martie, 1 Aprilie – 30 Iunie, 1 Iulie – 30 Septembrie, si 1 Octombrie – 31 Decembrie. Intervalul de transmitere: primele 15 zile ulterioare […]

Raportarea tranzactiilor efectuate prin conturi de corespondent (SPD 630)

Scurta descriere Raportul contine date privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii în utilizarea acestor conturi. Intervalul de transmitere: primele 15 zile calendaristice ale lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se face raportarea. Data de referinta: ultima zi calendaristica a trimestrului pentru care se intocmeste raportarea. […]

Raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-uri valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere (PVL 600)

Scurta descriere Raportul cuprinde totalitatea contractelor pe piata valutara, a caror data de incheiere este Reference Date(RefDate), ziua pentru care se face raportarea, cuprinzand doua sectiuni : raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale (blocul OPT din fisierul XSD) si raportarea swap-urilor valutare pe rata dobanzii (blocul SWAP din […]

Raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (PMI 590)

Scurta descriere Raportul cuprinde totalitatea contractelor OTC efectuate de entitatile raportoare in ziua pentru care se face raportarea. Body-ul mesajului este format din trei blocuri distincte si cuprinde următoarele informatii: FRA – blocul cuprinde tranzactiile de tip FRA (forward rate agreement); acest bloc poate contine unul sau mai multe contracte incheiate in ziua raportata de […]

Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata monetara interbancara (PMI 120)

Scurta descriere Raportul cuprinde totalitatea tranzactiilor efectuate pe piata monetara interbancara de catre institutia raportoare in ziua pentru care se face raportarea. Fisiere utile Schema de validare XSD, aferenta mesajului “PMI 120”, poate fi descarcata de aici. Regulile de validare BNR aferente raportului XML “Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata monetara interbancara (PMI 120)”, pot fi […]